บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
บรรจุภัณฑ์อาหารปลาบริโภคได้
The development of gelatin films for fish feed
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา – มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาเคมี
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. วรรษวรรณ แจ่มแจ้ง