บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การวิเคราะห์ความหวานของแตงโมด้วยเทคนิควิธีทางปัญญาประดิษฐ์
การวิเคราะห์ความหวานของแตงโมด้วยเทคนิควิธีทางปัญญาประดิษฐ์
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ยลดา บารัมย์
  2. สโรชา บุญศรีรัมย์
  3. อรจิรา รอดรักษ์