บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การจัดเรียงทิศทางแม่เหล็กทรงลูกบาศก์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
การจัดเรียงทิศทางแม่เหล็กทรงลูกบาศก์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. กิตติภัฎ สุวรรณเลิศ
  2. สาณิช ทัศนสนวิจารณ์
  3. ทิพากร จันทร์เมือง