บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
กล่องควบคุมแสงสว่างของหลอดแอลอีดีอัตโนมัติ
กล่องควบคุมแสงสว่างของหลอดแอลอีดีอัตโนมัติ
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. จรัสศร อินทรพุฒิ
  2. ชนม์พีรา สุขวัจนี
  3. วาศินี แซ่ลิ้ม