บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
คุณสมบัติทางแสงเบื้องต้นของฟิล์มบางผลึกซิลิคอนนาโนจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่เสื่อมสภาพการใช้งาน
คุณสมบัติทางแสงเบื้องต้นของฟิล์มบางผลึกซิลิคอนนาโนจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่เสื่อมสภาพการใช้งาน
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation

สมาชิกกลุ่ม


  1. ทวีรัช อินทรกำแหง
  2. ภราดล โคกขุนทด
  3. ธนิศร ศรีรังกูร