บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
Fibonacci Graphs: An Entry into Graph Theory
Fibonacci Graphs: An Entry into Graph Theory
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. สุวิจักขณ์ ฐิติรัถยา
  2. ณัฐวุฒิ อุยเจริญ
  3. ภาณุวัตร ซุยสูงเนิน