บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การเก็บเกี่ยวพลังงานจากการสะบัดของธง
Harvesting energy from wind power with fluttering flag
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. เนตรนภา สุวรรณะ
  2. ธนภรณ์ วรรณศรี