บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การพัฒนาชุดแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเกลียว (helix) สำหรับเตาปิ้งย่างแบบประหยัดพลังงาน
Development of a Helix Heat Exchanger Save Energy for Grill
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ชนิดาภา ยอดสละ
  2. อรนภัส หลายทวีวัฒน์