บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การเกิดและการย้อนกลับของคลื่นที่ผิวน้ำโดยคลื่นแผ่กระจาย
Generation and reversal of surface flows by propagating waves
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธีรยุทธ ศรีจันทร์
  2. บุณยกร เศรษฐทัตต์