บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PM2_07_02
การสร้างวงรีที่มีจุดโฟกัสร่วมกัน และเส้นไดเรกตริกซ์ตัดที่จุดเดียวกันตั้งแต่ 3 วงขึ้นไป
-
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. พิทวัส ถิ่นแสนดี
  2. คณิศร ไชยพรม