บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
ไมโครเวฟเซ็นเซอร์สำหรับตรวจวัดความเข้มข้นของสารละลายไนเตรท
Determination of Nitrate solution's concentrate by using Microwave sensor
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. สุภาวรักษ์ รัชอินทร์
  2. ฐิติชญา มหิพันธุ์