บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
แจ้งเตือนการเปิดปิดประตูผ่านไลน์
Sensor Door Open Line Notification
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ลักษิกา จินุพันธุ์
  2. ภัทรวรรณ อิศโร