บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PT1_15_04
แจ้งเตือนการเปิดปิดประตูผ่านไลน์
Door opening reminder through Line notification
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ลักษิกา จินุพันธุ์
  2. ภัทรวรรณ อิศโร