บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
หมากรุกพิศวง
Miracle of chess
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปนิดา อัครวนิชกุล
  2. นฤภัค เทพาหุดี