บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
ใช้กราฟวาดภาพลายเส้นผ่านโปรแกรม Desmos
Graph Design By Desmos
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. สุพิชญาณ์ จันทร์มา
  2. สุพรรณี เพชรศักดิ์