บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
เทคนิคการเล่นไพ่แบล็คแจ็คโดยใช้หลักความน่าจะเป็นทางคณิตศาสตร์
Technique of Blackjack cards by probability
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัชชา เลขาพันธ์
  2. ปริญญา ธานีรัตน์