บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP1_15_09
การประดิษฐ์เครื่องดูดฝุ่นชนิดพกพา
Invention of portable vacuum cleaner
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. เทพส่ง ชุมแสง
  2. ณัฏฐ์ แก้วสีทอง