บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การประดิษฐ์เครื่องดูดฝุ่นชนิดพกพา
Invention of portable vacuum cleaner
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. เทพส่ง ชุมแสง
  2. ณัฏฐ์ แก้วสีทอง