บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
ศักยภาพของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนจากทรอสโทไคทริดส์สำหรับอาหารเสริมของปลานิลวัยอ่อน
The potential of polyunsaturated fatty acids from Thraustochytrids as dietary food for Oreochromis niloticus juveniles
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม – มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. สุคนธ์ฑา อินทร์ขาว
  2. ศิริลักษณ์ นภากุล