บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
ศักยภาพของใบกระท่อมต่อการยับยั้งเบาหวานและอนุมูลอิสระ
Potential of Mitragyna Speciosa Leaves in preventing Diabetes and free radical
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม – มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาเคมี
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. กิตติชัย เพชรเล็ก
  2. พิชญ์สินี มหาสุวรรณ