บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
ลำดับยาคอบสตาลเเละจำนวนชุดสามพีทาโกรัส
The Jacobsthal sequence and Pythagorean triples
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม – มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. อรปรียา พราหมพันธ์
  2. จุฬาลักษณ์ ทองรักขาว
  3. จตุวัชร อินทรวงศ์