บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การผลิตไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากเปลือกกล้วยหอมและเปลือกกล้วยน้ำว้าโดยใช้ไซลาเนส
Xylo-oligosaccharides production from Cavendish and Cultivated banana peels by using xylanase
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาเคมี
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. จิดาภา สีลาดี
  2. ชนน์ชนก เกิดเที่ยง