บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
ใช้ขวดน้ำซ้ำอันตรายหรือไม่
Can several uses of plastic water bottle be dangerous?
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ไพลิน กาละปุก
  2. ศศิกานต์ วันพนม