บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
ความสามารถของกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กเพื่อสังเกตการเคลื่อนที่เฉพาะของดาวบาร์นาร์ด
The ability of small telescope to observe the proper motion of Barnard's star
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. สฤษฏ์เกียรติ ฤกษ์ธนะขจร