บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
กลยุทธ์การเล่นเกมเจงก้าขนาด 5 บล็อก
A winning strategy for Jenga 5 game
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation

สมาชิกกลุ่ม


  1. ศิวกร ฉ่ำผิว
  2. นภัสนันท์ สุวรรณแพง