บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
เชื้อเพลิงอัดแท่งชนิดถ่านชีวมวลจากกระถินยักษ์ และกากกาแฟ
Biomass Briquette from Leucaena leucocepphala (Lamk.) de Wit and Coffee Ground
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. สิริพัชร เจริญสุดใจ
  2. ธนาภรณ์ ลือคำหาญ