บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
วัสดุแปะแผลไฮโดรเจลที่มีสารสกัดคอลลาเจนจากปลาสวาย
Investigation of collagen from Sutchi catfish conformational structure for fabrication into hydrogels for skin tissue reconstruction
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาเคมี
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. โสภิดา ผาเจริญ
  2. รณกร หรือตระกูล