บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบโปรตีนจากเมล็ดถั่ว
Anti-tyrosinase and antioxidant activity of crude protein extract from bean seeds
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาเคมี
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. จิรายุทธ ด่านสุข
  2. ณภัทร นุแรมรัมย์