บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไดนาโมรูปแบบต่างๆ
comparison the performance of invented dynamo
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. พันธศักดิ์ นิติกิจไพบูลย์
  2. อธิชาติ พิสิษฐ์ไพบูลย์