บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจากสารสกัดหยาบของหญ้าแพรก
Antibacterial Activity from various extract of Cynodon dactylon (L.) Pers.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาเคมี
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. เชษฐ์ธิดา สู่สุข
  2. ณัฐณิชา เจริญวงศ์