บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การศึกษาค่าอัลบีโดของดวงจันทร์ด้วยกล้อง DSLR
A study of aldebo of the Moon by using DSLR camera.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation

สมาชิกกลุ่ม


  1. อนงค์พร คงสนิท
  2. อภิสรา นันท์นิธิบวรโชค