บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การพัฒนาเทคนิคตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือแฝงบนเทปสีดำด้วยสารสกัดจากผงขมิ้น
The development of latent fingerprints on the sticky side of black adhesive tape by turmeric extract
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. อนันตญา อินอ้น
  2. พิชาลักษณ์ รักพันธุ์