บัญชีผู้ใช้


ติดต่อ


สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


เลขที่ 75/47 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

นายศราวุฒิ  ทั่งนาค : โทร  02-333-3863  โทรสาร 02-333-3885 

E-mail : saravut.t@most.go.th