บัญชีผู้ใช้


กำหนดวันชำระเงินค่าลงทะเบียน

วันเวลาที่เขียน: 2018-03-12 13:18:58

กำหนดวันชำระเงิน ค่าลงทะเบียน(สำหรับผู้เช้าร่วมกิจกรรม 8Th SCiUS Forum ) ภายใน 31 มีนาคม 2561


ชื่อบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ธนาคาร กรุงไทย สาขา เจริญประดิษฐ์

เลขที่ บัญชี 929-6-00952-9


* โอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนที่ Email Nihafizee@gmail.com