บัญชีผู้ใช้


วันเวลาที่เขียน: 2017-03-11 03:58:26


ผลการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 7th SCiUS FORUM

วันเวลาที่เขียน: 2017-05-04 21:20:06

ประเภท Oral Presentation

1. สาขาเคมี

2. สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

3. สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์

4. สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา

5. สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ

6. สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์

ประเภท Poster Presentation

1. สาขาเคมี

2. สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

3. สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์

4. สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา

5. สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ

6. สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์

=> รางวัล Popular Vote


รบกวนทำแบบประเมินกิจกรรม 7th SCiUS FORUM

วันเวลาที่เขียน: 2017-05-04 20:38:23

แบบประเมิน (เว็บไซต์) 7th SCiUS FORUM

แบบประเมิน (การทัศนศึกษา) 7th SCiUS FORUM

แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่นำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation

วันเวลาที่เขียน: 2017-03-30 20:50:21การแต่งกายของนักเรียน งาน 7th SCiUS Forum

วันเวลาที่เขียน: 2017-04-27 11:22:25เอกสาร Download สำหรับกิจกรรม 7th SCiUS Forum

วันเวลาที่เขียน: 2017-04-27 11:29:31

รูปเล่มสูจิบัตร กิจกรรม 7th SCiUS Forum


Directory Board สำหรับ Oral Presentation


แผนผังการจัดโปสเตอร์ 


คำชี้แจงเกี่ยวกับเส้นทางทัศนศึกษา

วันเวลาที่เขียน: 2017-03-11 00:11:34

เส้นทางทัศนศึกษา วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 มีดังนี้

  • เส้นทางที่ 1 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
  • เส้นทางที่ 2 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน - สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
  • เส้นทางที่ 3 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง - วัดป่าธรรมอุทยาน
  • เส้นทางที่ 4 พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง - ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านทุ่ม
  • เส้นทางที่ 5 วัดพระบาทภูพานคำ - โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - โรงไฟฟ้าน้ำพอง
  • เส้นทางที่ 6 พระธาตุขามแก่น - หมู่บ้านงูจงอาง - วัดทุ่งเศรษฐี
  • เส้นทางที่ 7 วัดหนองแวงพระอารามหลวง - พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มข.

เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (สำหรับ Download)

วันเวลาที่เขียน: 2017-04-25 01:00:11

เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


รูปแบบและตัวอย่างบทคัดย่อ และ Poster

วันเวลาที่เขียน: 2016-12-27 17:30:23

นักเรียนจะต้องทำการอัพโหลดไฟล์บทคัดย่อ (Abstract) ความยาวไม่เกิน 1 หน้าและ บทคัดย่อขนาดยาว (Extended Abstract) ความยาวไม่เกิน 4 หน้า โดยจะต้องทำตามรูปแบบที่กำหนด (ไฟล์ตัวอย่างด้านล่าง) และเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น ( หากไม่ทำตามรูปแบบดังกล่าวคณะกรรมการฯ จะไม่พิจารณาบรรจุในรูปเล่ม)

รูปแบบบทคัดย่อ (Abstract Format) + รหัสการนำเสนอ

รูปแบบบทคัดย่อขนาดยาว (Extended Abstract Format) + รหัสการนำเสนอ

ตัวอย่างบทคัดย่อ (Abstract Example) + รหัสการนำเสนอ

ตัวอย่างบทคัดย่อขนาดยาว สำหรับ Oral Presentation + รหัสการนำเสนอ

ตัวอย่างบทคัดย่อขนาดยาว สำหรับ Poster Presentation + รหัสการนำเสนอ

และสำหรับนักเรียนที่จะทำการนำเสนอแบบ Poster Presentation จะต้องทำ Poster ตามรูปแบบด้านล่าง

รูปแบบ Poster (Poster Format)

ตัวอย่าง Poster (Poster Example)


ข่าวสาร


หัวข้อ เวลา
กำหนดการลงทะเบียนและกรอกข้อมูลสำหรับกิจกรรม 7th SCiUS Forum 2017-03-11 04:21:30
ขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียนกิจกรรม 7th SCiUS  Forum 2017-02-28 19:07:20
ขนาดไซส์เสื้อแจ็คเกต 2017-01-27 13:12:30
กำหนดการ "7th SCiUS Forum" (สำหรับ Download) 2017-01-19 11:51:46
คำชี้แจงสำหรับนักเรียนในการลงทะเบียนโครงงาน 2017-01-19 10:56:48