บัญชีผู้ใช้


วันเวลาที่เขียน: 2017-03-11 03:58:26


เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (สำหรับ Download)

วันเวลาที่เขียน: 2017-04-25 01:00:11

เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่นำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation

วันเวลาที่เขียน: 2017-03-30 20:50:21

การอัพโหลดไฟล์ Power Point สำหรับนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation

- ให้นักเรียนทุกคนที่นำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation นำไฟล์ Power Point มาอัพโหลดที่หอประชุมกาญจนาภิเษก ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 - 18.00 น. ณ บริเวณจุดลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โดยจะมีคอมพิวเตอร์ส่วนกลางจัดไว้ให้นักเรียนสามารถลงไฟล์นำเสนอและทดลองไฟล์ 

- หากนักเรียนท่านใด มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ Notebook ส่วนตัวในการนำเสนอ (อาทิเช่น สาขาคอมพิวเตอร์) อาจมี VDO File ขนาดใหญ่หรือต้อง run program เพื่อนำเสนอ ทางศูนย์เจ้าภาพมีเพียง VGA หากจะใช้ HDMI รบกวนนักเรียนเตรียม adapter มาด้วยค่ะ 

- ระบบเสียงสามารถต่อกับ Notebook ที่นักเรียนนำมาได้โดยเป็นหัวต่อ 3.5 mm เท่านั้น โดยจะไม่รองรับ Coax และ Optical out ค่ะ 

**** ไม่อนุญาติให้นักเรียนนำไฟล์ไปอัพโหลดในห้องที่ใช้นำเสนอในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เด็ดขาด


รูปแบบและตัวอย่างบทคัดย่อ และ Poster

วันเวลาที่เขียน: 2016-12-27 17:30:23

นักเรียนจะต้องทำการอัพโหลดไฟล์บทคัดย่อ (Abstract) ความยาวไม่เกิน 1 หน้าและ บทคัดย่อขนาดยาว (Extended Abstract) ความยาวไม่เกิน 4 หน้า โดยจะต้องทำตามรูปแบบที่กำหนด (ไฟล์ตัวอย่างด้านล่าง) และเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น ( หากไม่ทำตามรูปแบบดังกล่าวคณะกรรมการฯ จะไม่พิจารณาบรรจุในรูปเล่ม)

รูปแบบบทคัดย่อ (Abstract Format) + รหัสการนำเสนอ

รูปแบบบทคัดย่อขนาดยาว (Extended Abstract Format) + รหัสการนำเสนอ

ตัวอย่างบทคัดย่อ (Abstract Example) + รหัสการนำเสนอ

ตัวอย่างบทคัดย่อขนาดยาว สำหรับ Oral Presentation + รหัสการนำเสนอ

ตัวอย่างบทคัดย่อขนาดยาว สำหรับ Poster Presentation + รหัสการนำเสนอ

และสำหรับนักเรียนที่จะทำการนำเสนอแบบ Poster Presentation จะต้องทำ Poster ตามรูปแบบด้านล่าง

รูปแบบ Poster (Poster Format)

ตัวอย่าง Poster (Poster Example)


คำชี้แจงเกี่ยวกับเส้นทางทัศนศึกษา

วันเวลาที่เขียน: 2017-03-11 00:11:34

เส้นทางทัศนศึกษา วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 มีดังนี้

  • เส้นทางที่ 1 ศูนย์วิจัยแสงซิงโครตรอน
  • เส้นทางที่ 2 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา - ศูนย์วิจัยแสงซิงโครตรอน
  • เส้นทางที่ 3 แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง - วัดป่าธรรมอุทยาน
  • เส้นทางที่ 4 พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภุเวียง - ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
  • เส้นทางที่ 5 วัดพระบาทภูพานคำ - โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - โรงไฟฟ้าน้ำพอง
  • เส้นทางที่ 6 พระธาตุขามแก่น - หมู่บ้านงูจงอาง - วัดทุ่งเศรษฐี
  • เส้นทางที่ 7 วัดหนองแวงพระอารามหลวง - พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มข.


ข่าวสาร


หัวข้อ เวลา
กำหนดการลงทะเบียนและกรอกข้อมูลสำหรับกิจกรรม 7th SCiUS Forum 2017-03-11 04:21:30
ขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียนกิจกรรม 7th SCiUS  Forum 2017-02-28 19:07:20
ขนาดไซส์เสื้อแจ็คเกต 2017-01-27 13:12:30
กำหนดการ "7th SCiUS Forum" (สำหรับ Download) 2017-01-19 11:51:46
คำชี้แจงสำหรับนักเรียนในการลงทะเบียนโครงงาน 2017-01-19 10:56:48